Smart Your Home
  • Login

Breadcrumb Navigation

Tabs

Functions

(1 - 10 of 36)    Previous  |  Next     Show Filter
Term Definitions
Aptitudini O aptitudine este în general definită ca o parte învățată sau dobândită a comportamentului. Conceptul de aptitudine diferă astfel de conceptul de abilitate, care este considerat o condiție prealabilă …
Blog Blogul sau weblogul este o încrucișare între World Wide Web și Log de la Logbook. Este vorba despre un jurnal vizibil, în mare parte public, care este păstrat pe un site web în care cel puțin o persoa…
Cameră virtuală de discuții O cameră de chat este o cameră virtuală de pe Internet unde puteți discuta și schimba idei cu alții.
Casă inteligentă Smart Home (Casă inteligentă) servește ca termen general pentru procesele și sistemele tehnice din spațiile de locuit și casele care se concentrează pe îmbunătățirea calității vieții, a securității și…
Chestionar online Un chestionar online este o metodă de sondaj bazată pe internet. Spre deosebire de un chestionar tipărit, un chestionar online este completat în browserul de internet.
Clasă virtuală O „clasă virtuală” este o situație de învățare și comunicare, ca într-o clasă convențională, cu diferența că nu există un profesor „real” (local prezent) și că materialele de învățare sunt la îndemână…
Colegi Un grup de persoane (peers short, peer singular) este un grup de persoane cu interese comune, vârstă, origine sau statut social, având o relație reciprocă între individ și grup. Individul caută orient…
Comunicare bazată pe rețea Termenul de comunicare bazat pe rețea cuprinde metode prin care oamenii comunică prin rețelele de calculatoare. Instrumentele de comunicare bazate pe rețea includ forumuri de internet, liste de e-mail…
Curriculum Curriculumul (curricula plurală; din latină: cursă, orbită, orbită circulară, alergare) este un program de predare bazat pe o teorie a predării și învățării (didactică).
Desktop Desktopul este în EDV o suprafață de lucru a unei interfețe de utilizator (astăzi, în mare parte, pe baza unei interfețe grafice de utilizator). Desktopul creează secțiunea inferioară a ferestrei. Pe …
(1 - 10 of 36)    Previous  |  Next