Smart Your Home
  • Login

Breadcrumb Navigation

1 Despre acest capitol

Atunci când intermediați un curs (online), este important să aveți cunoștințe diverse despre grupul țintă și despre felul în care puteți ajuta acest  grup de cursanți.
  • Ce reprezintă învățarea pe tot parcursul vieții pentru grupul țintă?
  • Cum putem influența motivația participanților de a învăța și cum putem îmbunătăți încrederea în propriile abilități?
  • Cum să reacționați în situații dificile?
Pentru aceasta, este important să știți la ce se referă e-tutoratul electronic și care este rolul unui îndrumător.